Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2018

21:58
8947 db8f 390
Reposted fromtereska tereska viawarkocz warkocz
21:57
8768 b84f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
21:57
3152 e789 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawarkocz warkocz
21:57
4155 9876 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
21:56
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
21:55
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viaunmadebeds unmadebeds

November 11 2018

11:00
9061 22de 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viawarkocz warkocz
10:59
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawarkocz warkocz
10:58
Reposted fromFlau Flau viaunmadebeds unmadebeds
10:56
7982 e535 390
10:56
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viaunmadebeds unmadebeds
10:56
2121 bd38 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaunmadebeds unmadebeds

November 07 2018

14:56
14:54
2840 1a29 390
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
14:52
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaiamsuperwoman iamsuperwoman
14:48
2265 faf8 390
14:48
14:38
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
14:35
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
14:33
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl