Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

11:33
2864 7ddd 390
Reposted fromolakocie olakocie vianadelle nadelle
11:32
2366 7736 390
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler vianadelle nadelle
11:31
7055 8472 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadelle nadelle
11:31
11:31
6473 a3d0 390
"Portada"
11:31
1153 bb5e 390
Reposted fromsoftboi softboi viasexlovenmagic sexlovenmagic
11:30
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
11:29
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol vianadelle nadelle
11:29
9120 90b7 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
11:29
4836 d1b1 390
11:27
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaBetterDays BetterDays

February 09 2019

13:47
8006 6acc 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viakateistrue kateistrue
13:45
- Z czego trudno zrezygnować? - Myślę, że z ludzi, z relacji jaka łączyła dwie osoby. Czasami odwracamy się i odchodzimy, nie wyjaśniając przy tym wielu ważnych spraw. To wszystko początkowo wisi w powietrzu i nic z tym nie robimy. Wierzymy, że któregoś dnia spadnie jak grom z jasnego nieba, rozpęta się burza, a później wyjdzie słońce. Ale tak się nie dzieje. To, co uwierało, co przez ten długi czas wisiało w powietrzu, któregoś dnia znika, a my pozostajemy z pustką, której nigdy niczym nie będziemy potrafili wypełnić. Właśnie dlatego, tak trudno jest ludziom zrezygnować z drugiego człowieka - pomimo bólu, który został zadany, nie potrafimy pozbyć się uczucia, że był taki dzień, w którym mieliśmy kogoś obok.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
13:44
3281 068c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda
13:43
4656 1e6b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
13:43
13:43
1675 51e8 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle
13:43

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect vianadelle nadelle
13:42
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianadelle nadelle
13:41
9249 dbf3 390
Reposted fromlambadada lambadada vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl