Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

21:27
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
21:00
6187 2116 390

February 24 2017

22:27
2643 ed69 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaanncey anncey
12:04
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
12:04
2953 2bb8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeksandra leksandra

February 23 2017

21:33
5668 f196 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaehh ehh
21:32
2374 78e3 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viadiedrunk diedrunk
21:31
9971 341b 390
21:30
9723 59e4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
21:28
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaiamsuperwoman iamsuperwoman
21:28
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viaiamsuperwoman iamsuperwoman
21:25
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viadiedrunk diedrunk
19:46
4504 249c 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajeannes jeannes
17:32
5612 c525 390
17:28
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajulliett julliett
17:28
9334 1c95 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajulliett julliett
17:28
2105 4cb5 390
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vianietutejsza nietutejsza
17:28
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vianietutejsza nietutejsza
17:27
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
17:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl