Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

11:57
0890 51d2 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna viakateistrue kateistrue
11:57
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viakateistrue kateistrue
11:55
11:54
„Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona".
Gentleman Polska
— Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viakateistrue kateistrue
11:54
1516 ffb9 390
Reposted frommirosia mirosia viakateistrue kateistrue
11:52
1163 2226 390
11:51
4630 8a09 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakateistrue kateistrue
11:51
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
11:49
2306 daaa 390
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
11:48
0937 958a 390
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
11:47
5729 614b 390
11:46
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
11:46
7597 2ed3 390
Nie wiem czy chcę.

June 23 2019

20:29
20:27
3113 0e21 390

June 21 2019

21:25
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viawszystkodupa wszystkodupa

June 17 2019

20:24
1760 69c1 390
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viakateistrue kateistrue
20:22
2804 e71f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
20:22
7495 2fe2 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viakateistrue kateistrue
20:19
5021 f980 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl