Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

00:21
00:21

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viawszystkodupa wszystkodupa
00:20
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
00:20
6701 7849 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawszystkodupa wszystkodupa

November 20 2019

22:22
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
22:15
3892 f4bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
22:15
3242 d517 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
22:12
7806 4fbe 390
Reposted fromregcord regcord viawszystkodupa wszystkodupa
22:11
9242 747d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
21:53
6951 5494 390
21:52
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
21:51
5198 e0b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
21:51
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
21:50
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
21:50
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaunusual unusual
21:49

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaunusual unusual
21:48
3470 63a5 390
21:48
21:48
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
21:48
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl