Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

15:30
6111 5e4d 390
15:28
2713 66f7 390
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere
15:27
15:24
3703 a7fb 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
15:18
Reposted frombluuu bluuu vialeksandra leksandra
15:18
1653 ad95 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeksandra leksandra
15:17
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
15:17
8831 023b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
15:17
8865 ddbb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
15:15
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeksandra leksandra

May 15 2019

13:19
4521 5402 390
Reposted fromrisky risky viajesuismadeleine jesuismadeleine
13:18

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasatyrlane satyrlane
13:17
smol weird beige thingy wif gr8 tail
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaszydera szydera
13:14
8879 2723
Reposted frommessinhead messinhead viagregorczykm gregorczykm
13:13
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viamiimi miimi
13:12
13:12
7747 f530 390
13:11
7005 1c2a 390
Reposted fromcontigo contigo viamiimi miimi
13:11
1903 a208 390
nie ma się czym przejmować
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamiimi miimi
13:10

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl