Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

18:58
3208 b1e0 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapiehus piehus
18:58
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viapiehus piehus
18:44
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacynamon cynamon
17:37
17:36
9307 c781 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakateistrue kateistrue
17:36
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viaamericano americano
17:36
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viaamericano americano
17:36
9709 dc8e 390
Reposted fromKiro Kiro viaamericano americano

April 25 2017

21:03
8340 dc67 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viajeannes jeannes
21:03
9462 6565 390
Reposted fromremeeember remeeember viajeannes jeannes
21:02
8336 1b1f 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viajeannes jeannes
21:01
4816 4030 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajeannes jeannes
21:00
2895 eb79 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeannes jeannes
20:59
1568 15d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
20:58
20:57
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viacynamon cynamon
20:57
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
20:57
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacynamon cynamon
20:56
5113 d783 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viacynamon cynamon
20:56
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl