Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

00:07
6920 6228 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoniewszystko toniewszystko

January 13 2018

15:59
6308 36c0 390
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viawarkocz warkocz
15:56
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viawarkocz warkocz
15:56
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viawarkocz warkocz
15:55
15:54
0982 8d96 390
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
15:52
5299 514d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawarkocz warkocz
15:51
9329 b96f 390
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
15:47

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
15:47
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viavstane vstane
15:46
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viavstane vstane

January 08 2018

22:18
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— Piotr Adamczyk
22:17
Chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok - "Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych"
22:16
Chcę ciepłych promieni słońca na skórze, rześkiego wiatru, letniej sukienki. Chcę statku zabierającego poza horyzont i samolotu wznoszącego się nad chmurami...
22:16
22:13
0923 b684 390
Jonasz Kofta.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
22:09
6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viawszystkodupa wszystkodupa
22:09

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
22:09
Ludzie zazwyczaj dostają mniej dobrego, niż na to zasługują, i więcej złego, niż potrafią znieść. 
— Nora Roberts
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
22:09
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl