Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

20:45
Reposted fromantichris antichris viawarkocz warkocz
20:45
Reposted fromantichris antichris viawarkocz warkocz
20:44
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viawarkocz warkocz
20:42
20:29
0453 4e31 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
20:29
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawarkocz warkocz
20:29
8909 01db 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
20:29
8557 277f 390
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
20:27
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viawarkocz warkocz
20:27
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać.
— "S@motność w sieci"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viawarkocz warkocz
20:25
8434 3287 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
20:24
Nie za wszystko da się przeprosić, ale wszystko można
wybaczyć. Nie wszystko można naprawić, ale wszystko
można zacząć od nowa.
Reposted frommosiek mosiek viawarkocz warkocz
20:12
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viawarkocz warkocz
20:11
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy"
Reposted frompuella13 puella13 viaxsneakyx xsneakyx
20:11
4368 c250 390
Reposted fromtfu tfu viaiwannabeyour iwannabeyour
20:08
20:08

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vialeksandra leksandra

April 18 2018

20:57
0887 9583 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakateistrue kateistrue
20:57
8838 a2d2 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
20:57
Nie chcę być Twoją głupią dziewczyną. Chcę zasypiać na Twoim torsie i budzić Cię do pracy. Chcę pić z Tobą wódkę do białego rana, skakać przez okno i biegać boso po ulicach. Chcę, żebyś pomógł mi pokonać strach i odnaleźć radość. Chcę zwiedzić zakamarki Twojej głowy i chcę, żebyś zwiedził moją. Chcę, żebyś pokonał potwory spod łóżka. Chcę rozmawiać z Tobą o błahych sprawach poważnym tonem i złożonymi zdaniami. Chcę robić Ci rano śniadanie i kawę. Chcę przestać się bać, że pewnej nocy wszystko straci sens. Chcę, żebyś miał mnie na wyłączność i chcę mieć Ciebie. Chcę widzieć szczęście w Twoich oczach, gdy się spotykamy i tęsknotę, kiedy musimy się rozstać. Chcę, żebyś nauczył mnie czym jest miłość i poświęcenie dla drugiej osoby. Chcę, żebyś zadawał mi pytania i zmuszał do odpowiedzi. Chcę, żebyś nie musiał bać się odrzucenia. Chcę znać Twoje plany i marzenia. Chcę tworzyć z Tobą przyszłość. Chcę poznać Twoją rodzinę i chcę, żebyś poznał moją. Chcę umieć Cię pocieszyć, gdy coś pójdzie nie tak. Chcę, żebyś mógł na mnie liczyć i chcę móc liczyć na Ciebie. Chcę spełniać z Tobą Twoje marzenia i chcę, żebyś pomógł mi odkryć własne. Chcę móc Ci o wszystkim powiedzieć. Chcę palić z Tobą papierosy całą noc na dachu świata i wyczekiwać wschodu słońca. Chcę robić Ci gorącą herbatę w chłodne wieczory. Chcę oglądać z Tobą horrory pijąc grzane wino. Chcę być dziewczyną, z którą stworzysz swoją historię. 
— Chcę, żebyś kiedyś to przeczytał.
Reposted fromredshadow redshadow viawonderLife wonderLife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl