Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

13:08
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
13:08
9881 1b0e 390
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viamiimi miimi
13:08
0651 bab3 390
Reposted frompunisher punisher viamiimi miimi
13:07
8834 cd6d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasrcemoje srcemoje
13:07
13:07
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaegoistka egoistka
13:05
13:05
Reposted fromshakeme shakeme viaBetterDays BetterDays
13:04
9829 da54 390
13:04
4047 ec95 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBetterDays BetterDays

May 14 2019

20:07
1273 a0ad 390
Reposted fromniente niente viajustonebullet justonebullet
20:07
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viajustonebullet justonebullet
20:00
5700 8037 390
Reposted fromfoina foina viawszystkodupa wszystkodupa
19:57
8768 b84f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
19:57
19:56
9423 a4a3 390
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
19:56
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
19:56
9656 bf5b 390
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2019

10:40
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viamiimi miimi
10:39
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl