Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

00:44

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
00:43
9733 29a9 390
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viaBetterDays BetterDays
00:42
6232 4d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
00:40
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaunusual unusual
00:40
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
00:33
6142 5f7f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
00:33
6141 edc1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue

February 13 2020

17:31
4596 257c 390
Reposted fromstolpstein stolpstein viakateistrue kateistrue
17:30
8620 ec06 390
Reposted fromDennkost Dennkost viakateistrue kateistrue
17:30
5632 8b43 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
17:28
3195 f797 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
17:28
8707 b3f7 390
17:25
5995 25bf 390
Reposted frommalice malice viawszystkodupa wszystkodupa
17:08
5744 b30f 390
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa

January 30 2020

23:40
5 przekazań miłości: pisz, dzwoń, kochaj, tęsknij i nie zdradzaj.
Reposted fromlabellavita labellavita viakateistrue kateistrue
12:36
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.

January 29 2020

13:37

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viadobby dobby
13:36

January 19 2020

20:52
1235 933d 390
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
20:51

But I think the most important thing is kindness. If you’re not kind, the rest doesn’t matter.

— Isabella Huffington
Reposted fromquestion question viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl