Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

09:27
0932 2b4a 390
Reposted fromnutt nutt viakateistrue kateistrue

January 09 2020

22:52
1019 c3d8 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viakateistrue kateistrue
22:27
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
22:27
1331 9158 390
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
22:27
22:24
2902 c3b2 390
Reposted frommiischa miischa viakateistrue kateistrue
22:21
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viakateistrue kateistrue
22:21
2729 5ce3 390
22:18
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax viakateistrue kateistrue
22:01
8813 cbba 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viakateistrue kateistrue
22:01
5598 6b3d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viakateistrue kateistrue

January 07 2020

23:55
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
23:38
9561 8ed9 390
Reposted frommangoe mangoe viakateistrue kateistrue
23:38
3772 6935 390
Reposted fromsoftboi softboi viakateistrue kateistrue
23:30
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI

January 03 2020

16:20
5508 e950 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds

December 31 2019

01:51
01:51
9549 f350 390
new years eve.
Reposted fromjagger jagger viaiamsuperwoman iamsuperwoman
01:37
8709 144e 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa
01:36
6792 e54f 390
Reposted fromcogitavi cogitavi viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl